PILATES REFORMER V BLANSKU

CO JE REFORMER?

Pilates stroj, který umožňuje širokou škálu stabilizačních, posilovacích a protahovacích cvičení.

JAK SE LIŠÍ CVIČENÍ MATWORK (NA PODLOŽCE) VERSUS REFORMER?

Při cvičení na podložce nám pomáhá vlastní tělo, kde hraje roli jeho vlastní váha a samozřejmě gravitace. Reformer naproti tomu může nabídnout mnohem lepší podporu a větší možnosti zátěže při cvičení. 

Práce s reformerem umožňuje uzpůsobit trénink každému klientovi či klientce. Cvičení na něm může být lehčí nebo naopak obtížnější než na podložce.

Výborně se hodí pro klienty s bolestmi kolen, kyčlí, zad, sportovce... 

JAK REFORMER PRACUJE?

Cvičit je možné vsedě, vkleče, ve stoje i vleže. Pohyb podložkou díky odtlačování footbaru rukama či nohama. Další varianta pohybu je pomocí táhel, která se navléknou na nohy či ruce. Míra zátěže je nastavitelná pomocí pružin. Pro kvalitní trénink na Reformeru, se cvičí plynule a s kontrolou.

2017 © Pilates Blansko